WYDAJNOŚĆ PREMIA

OBNIŻENIE KOSZTÓW OPERACYJNYCH

Nowa koncepcja maszyn wielolinowych PREMIA pozwala na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji, głównie zredukowany pobór energii – średnio 20-25% mniej niż w maszynach tradycyjnych.

Serie Premia

REDUKCJA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Maszyny PREMIA zawierają części zamienne i materiały eksploatacyjne (np. wykładziny kół) zaprojektowane i zrealizowane w BIDESE-QTEQ – co zapewnia wysoką jakość i niższe koszty dla Klienta.

Serie Premia

JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I PODZESPOŁÓW

BIDESE-QTEQ zwraca szczególną uwagę na kontrolę jakości wszystkich materiałów, podzespołów i części sprawdzając je w 100% przed montażem końcowym. Projektowanie w oparciu o metody cyfrowe pozwala na koordynację wszystkich etapów budowy maszyny.

Serie Premia

WYSOKA WYDAJNOŚC I JAKOŚĆ CIĘCIA

Wieloliny PREMIA zapewniają wysoką precyzję cięcia. Innowacyjne systemy cięcia liną zapewniają też optymalną powierzchnię płyt i zmniejszenie kosztów polerowania i dalszej obróbki.

Serie Premia

ZMIENNA GRUBOŚĆ CIĘCIA

Wieloliny PREMIA zapewniają łatwe i szybkie ustawianie grubości ciętych płyt w zakresie 2-10 cm i więcej.

Serie Premia

REDUKCJA ENERGOCHŁONNOŚCI

W porównaniu do istniejących na rynku konstrukcji maszyny PREMIA zapewniają znaczne oszczędności zużywanej energii, kosztów utrzymania, kosztów siły roboczej, kosztów przeglądów.

Serie Premia

Nasze maszyny PREMIA mają wysoką wydajność Więcej